Obligācijas

AgroCredit Latvia nodarbojas ar lauksaimniecības uzņēmumu kreditēšanu. Darbībai nepieciešamos finanšu resursus nodrošina uzņēmuma dibinātāji, kā arī līdzekļi tiek piesaistīti no ārpuses – finanšu institūcijām un privātajiem ieguldītājiem.
Tādējādi uzņēmums piedāvā ne tikai kreditēšanās iespējas, bet arī iespēju ieguldīt brīvos finanšu līdzekļus un nodrošināt tiem ienesīgumu, kas būtiski pārsniedz banku piedāvātās depozītu likmes.
Gan lauksaimniecības, gan citu nozaru pārstāvjiem ir iespēja iegādāties uzņēmuma emitētās obligācijas, kas nodrošina būtiski ausgtāku ienesīgumu kā banku piedāvātie noguldījumu produkti.

Ieguldīto līdzekļu drošību nosaka vairāki pamatprincipi, ko uzņēmums stingri ievēro, sniedzot kreditēšanas pakalpojumus un veidojot savu kredītportfeli.

  • Visi kredītņēmēji un to iespējas atmaksāt aizņēmumu tiek rūpīgi izvērtēti. Kredītlēmumus pieņem kredītkomiteja, kuru veido pārstāvji ar daudzu gadu pieredzi lauksaimniecības finansēšanā, jurisprudencē un uzņēmējdarbībā.
  • Esošā kredītportfeļa kvalitatīvie rādītāji atbilst līmenim, ko uzrāda banku un to meitas sabiedrību veidotie portfeļi.
  • Vairāk nekā 50% no nepieciešamā finansējuma veido uzņēmuma dibinātāju ieguldījumi, tādēļ pat gadījumos, kad aizkavējas apmaksas no klientu puses, uzņēmumam nav jāaizkavē norēķins ar saviem kreditoriem.
  • Visi no obligācijām piesaistītie līdzekļi tiek izvietoti lauksaimniecības nozarē, kas ir viena no vadošajām nozarēm Latvijas eksporta struktūrā un kuras pārstāvji sevi pierādījuši kā uzticamus kredītņēmējus.