Sezonas finansējums graudkopjiem tiek piedāvāts, lai finansētu sezonas laikā nepieciešamos līdzekļus – minerālmēslus, sēklas, augu aizsardzības līdzekļus, degvielu un citus ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus. Finansējums tiek nodrošināts sadarbībā ar graudu tirdzniecības uzņēmumu SIA Elagro Trade un par aizdevuma nodrošinājumu kalpo noslēgtais graudu piegādes līgums.

Aizdevuma atmaksa notiek rudenī pēc ražas realizācijas. Kad zemnieks ir piegādājis graudus SIA Elagro Trade, saskaņā ar noslēgto graudu līgumu, graudu tirgotājs no pirkuma maksas ietur zemnieka saistības pret AgroCredit Latvia un to uz ieskaita pamata pārskaita kreditētājam.

Sezonas finansējums graudkopjiem ir ērti pieejams finansējuma veids, kas parasti ir pieejams bez papildus nodrošinājuma.