Komanda

Ģirts Vinters
ĢIRTS VINTERS Valdes priekšsēdētājs, dibinātājs

Uzņēmuma vadītājs kopš 2011. gada. Ieguvis maģistra grādu ekonomikas zinībās finanšu novirzienā un 12 gadus darbojies banku sektorā, strādājot Swedbank, Nordea un Pohjola grupu uzņēmumos. Piedalījies un uzstājies lauksaimnieku organizāciju rīkotos semināros par finanšu jomas jautājumiem. Pēdējos gados iegūtā pieredze lauksaimniecības nozares kreditēšanā un tās problemātikas apzināšana devusi pārliecību par specializētas nebanku finanšu kompānijas izveidošanas nepieciešamību.

Rakstīt
Jānis Kārkliņš
JĀNIS KĀRKLIŅŠ Valdes loceklis, dibinātājs

Ieguvis doktora grādu tiesību zinātnē, 13 gadus strādājis jurisprudences jomā, vada savu advokātu praksi „J.Kārkliņa advokātu birojā”. Kā advokāts konsultē starptautiskus un liela mēroga vietējos uzņēmumus komercdarbības tiesībās, t.sk., Latvijas un Eiropas Savienības kontekstā. LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors. AgroCredit Latvia atbildīgs par visa veida juridisko jautājumu pārraudzību, risku izvērtēšanu un novēršanu.

Rakstīt
Dace Raciborska
DACE RACIBORSKA Projektu vadītāja

AgroCredit Latvia komandai pievienojusies 2013. gadā. Ieguvusi augstāko izglītību vadībzinībās un maģistra grādu komunikāciju zinātnēs. Pieredzi guvusi, darbojoties vairākos starptautiskos uzņēmumos finanšu, mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā. Uzņēmumā atbildīga par attiecību veidošanu ar sadarbības partneriem un klientiem, kreditēšanas projektu vadīšanu, kā arī mārketinga un PR aktivitātēm.

Rakstīt
Evija Šverna
EVIJA ŠVERNA Grāmatvede

Ieguvusi maģistra grādu biznesa vides vadībā. Ar vairāk kā 20 gadu pieredzi grāmatvedībā un lielu daļu no tiem tieši - lauksaimniecības nozarē. Uzņēmumā atbildīga par grāmatvedības procesiem un to kārtību. Palīdzēs atrisināt jebkuru neskaidru situāciju, kas saistīta ar rēķiniem, atskaitēm un citiem ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem.

Rakstīt