Kredītlīnija

Aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un kredītlīnija pieejama graudkopības, lopkopības, dārzeņu audzēšanas un citās lauksaimniecības nozarēs strādājošām saimniecībām. Aizdevums tiek piešķirts dažādu saimniecības ikdienas vajadzību finansēšanai, kā piemēram izejvielu un degvielas iegādei, tehnikas remonta izmaksu segšanai, zemes nomas maksas nomaksai, darba algu izmaksai. Kredītlīnijas limits ir piemērots, lai segtu kādas negaidītas finanšu vajadzības, kas var rasties saimniekošanas procesā un  tā kalpo kā drošības spilvens ikdienā.

Aizdevums var tikt nodrošināts ar lauksaimniecības zemes un cita īpašuma hipotēku vai komercķīlu uz kādu kustamo pamatlīdzekli.

Aizdevuma atmaksas grafiks ir elastīgs un tiek pieskaņots katras saimniecības vajadzībām un darbības sezonalitātei.

Kredītlīnijas limita ietvaros aizņemtos līdzekļus līguma darbības laikā var atmaksāt un aizņemties atkal atkārtoti, kad tas nepieciešams.

Lai pieteiktos finansējumam aizpildiet pieteikuma formu: