Aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un kredītlīnija pieejama graudkopības, lopkopības, dārzeņu audzēšanas un citās lauksaimniecības nozarēs strādājošām saimniecībām. Aizdevums tiek piešķirts dažādu saimniecības ikdienas vajadzību finansēšanai, kā piemēram izejvielu un degvielas iegādei, tehnikas remonta izmaksu segšanai, zemes nomas maksas nomaksai, darba algu izmaksai.

Kredītlīnijas limits ir piemērots arī tam, lai segtu kādas negaidītas finanšu vajadzības, kas var rasties saimniekošanas procesā un  tā kalpo kā drošības spilvens ikdienā.

  • Aizdevums var tikt nodrošināts ar lauksaimniecības zemes un cita īpašuma hipotēku vai komercķīlu uz kādu kustamo pamatlīdzekli.
  • Kredītlīnija dod iespēju elastīgi aizņemties un atmaksāt finanšu līdzekļus.Aizņemtos finanšu līdzekļus var aizņemties un atgriezt atkārtoti.
  • Kredītlīnija tiek piešķirta uz vienu gadu. Veiksmīgas sadarbības gadījumā, katru gadu līgumu iespējams pagarināt.