Uzņēmuma darbībai nepieciešamos kredītresursus nodrošina uzņēmuma pašu kapitāls, līdzekļi, kas piesaistīti no publisko obligāciju emisijas, finansējums, ko piešķīrusi AS Citadele Banka, kā arī piesaistītie privāto investoru aizdevumi.

2016.gada jūnijā AgroCredit Latvia emitēja 10 gadīgas obligācijas ar 7% fiksēto kupona likmi, kas augustā tika iekļautas publiskajā apgrozībā Nasdaq Baltic biržā.

Obligācijas ir labs veids, kā ieguldīt savus brīvos līdzekļus un saņemt par tiem atdevi, kas būtiski pārsniedz banku depozītu procentus.

Lai nodrošinātu straujāku uzņēmuma darbības izaugsmi un palielinātu kredītportfeli, esam pastāvīgi ieinteresēti piesaistīt arvien jaunu kapitālu. Lielākiem finanšu investoriem piedāvājam individuālus brīvo naudas līdzekļu izvietošanas risinājumus.

Aizdevumu drošību nosaka vairāki faktori:

  • Uzņēmuma realizētā kredītpolitika ir konservatīva un kredītportfeļa kvalitātes rādītāji ir augstā līmenī – kredītu norakstījumi nepārsniedz 0.5% no vidējā portfeļa;
  • Vadībai un darbiniekiem ir daudzu gadu pieredze lauksaimniecības sektora klientu kreditēšanā;
  • Uzņēmums darbojas kopš 2011.gada un tā bilances struktūra un likviditātes rādītāji tiek veidoti ļoti konservatīvi, lai nodrošinātu zemu finanšu riska pakāpi;
  • Uzņēmums tiek auditēts pēc starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un tā obligāciju emisiju uzrauga Latvijas Banka;
  • Lauksaimniecība ir viena no vadošajām Latvijas eksporta nozarēm un tās saražotā produkcija ir pirmās nepieciešamības preces un attiecīgi nozare ir mazāk pakļauta ekonomisko ciklu svārstībām un krīzēm;