Piemērotākā finansējuma veida un finansētāja izvēle

Situācija pasaules finanšu tirgos pēdējo divu gadu laikā ir raksturīga ar būtisku naudas apjoma iepludināšanu ekonomikā, lai kompensētu pandēmijasradīto ietekmi. Centrālo banku refinansēšanās likmes ir negatīvas, kā rezultātā arī banku depozītu likmes ir vēsturiski zemākajā punktā, un investoriem, kuru kontos ir lieli naudas atlikumi, pat nākas maksāt komisijas maksu bankām, lai uzglabātu šos līdzekļus. Šāda situācija pastiprināti motivē investorus meklēt projektus, kur naudu ieguldīt, vai potenciālos aizņēmējus, kam aizdot.

Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka arī Latvijā parādās arvien plašākas iespējas dažāda veida finansējuma un kredītu saņemšanai, tostarp arī lauksaimniekiem. Kopumā tā nozarei ir ļoti pozitīva tendence, taču būtiski to prast pareizi izmantot un izvēlēties no kopējā piedāvājuma spektra sev katrā situācijā piemērotāko fnansējuma veidu un uzticamāko sadarbības partneri. Kļūdaini pieņemti lēmumi var dārgi izmaksāt saimniecībai vai pat radīt būtiskus finanšu riskus. Mēģināšu ieskicēt, kas, manuprāt, ir svarīgākās lietas, kas jāizvērtē, izvēloties finansu partneri un veidu.

Finansējuma cena

Aizdevumu procentu likmes ir atkarīgas no aizdevuma veida un nodrošinājuma. Ar ķīlām labi nodrošinātie banku kredīti ir lētākais fnansējuma veids. Tiem seko aizdevumi, kas balstīti uz sagaidāmo naudas plūsmu, piemēram, produkcijas piegāžu līgumiem vai debitoriem, ko parasti piedāvā nebanku aizdevēji vai izejvielu tirgotāji. Dārgākie ir nenodrošinātie kredīti – banku overdrafti un citu aizdevēju izsniegtie kredīti bez ķīlas. visām piedāvājumā iekļautajām izmaksām – ne tikai procentu likmei. Šobrīd tirgū netrūkst vilinošu piedāvājumu, kuri sola labas procentu likmes, taču paredz arī dažādas komisijas maksas un citus blakus maksājumus, kas būtiski sadārdzina un beigās padara to ne visai pievilcīgu aizņēmējam. Izvērtējot katru piedāvājumu, ir jāaprēķina kopējā summa, ko samaksāsiet kredīta devējam visa līguma laikā, un šīs summas procentuālā attiecība pret saņemto aizdevumu.

Līguma nosacījumi

Ir ļoti būtiski, pirms parakstīt līgumu, to izlasīt no pirmās līdz pēdējai lapai. Ne visi aizdevēji pilnībā ievēro labas prakses principus, sastādot līgumus. Līguma nosacījumos var būt ietverti atsevišķi punkti, kas paredz papildu izmaksu rašanos. Ir būtiski saprast, kādi ir nosacījumi attiecībā uz līguma izbeigšanu – vai tiek paredzēti kādi maksājumi par pirmstermiņa atmaksu. Tāpat jāsaprot, kādas un kādos gadījumos aizdevējam ir tiesības atkāpties no līguma un pieprasīt pirmstermiņa atmaksu. Vēl – kādus ierobežojumus līgums uzliek aizņēmēja saimnieciskajai darbībai. Šie visi ir būtiski punkti, kas ne tikai ietekmē kopējo pakalpojuma ekonomisko izdevīgumu, bet arī dažāda veida riskus, kas aizņēmējam var izveidoties, noslēdzot līgumu.

Aizdevēja kompetence nozarē

Aizdevēja izpratni par nozari un tās specifiku nedrīkst nenovērtēt. Sadarbība ar finansētāju parasti ir ilgtermiņa process.  Ir patīkami, ja kredītu izvērtēšana un piešķiršana notiek profesionāli, pilnībā izprotot nozares un saimniecības finanšū vajadzības, tādējādi pieņemot kompetentus un klientam saprotamus lēmumus. Taču vēl būtiskāka aizdevēja kompetence kļūst sadarbības laikā brīžos, kad nepieciešams ko grozīt līgumu nosacījumos vai palielināt kopējo aizdevumu. Lauksaimniecības nozarei raksturīgi vairāki svārstīgi faktori – laikapstākļi un to ietekmētā ražība, cenu līmenis izejvielu un produkcijas tirgos, dažādu atbalsta mehānismu pieejamība. Tāpēc finansētājam ir būtiski izprast un sekot līdzi šo faktoru ietekmei un savu pakalpojumu nosacījumus elastīgi pielāgot atbilstoši nozares un saimniecības aktuālajai situācijai. Ja aizdevējs nav kompetents un elastīgs, tad, piemēram, vispārējas neražas gados saimniecības, kas izmanto šāda finansētāja pakalpojumus, var nonākt pamatīgās finanšu problēmās un nespēt nokārtot savas saistības.

Aizdevēja izcelsme un reputācija

Pirms uzsākt sadarbību ar jaunu fnanšu partneri, nepieciešams ievākt pamata informāciju par to, kas ir šī aizdevēja īpašnieki, kāda ir viņu kapitāla izcelsme, kāda ir viņu pieredze un vēsture lauksaimniecības nozarē. Šobrīd joprojām visas valsts līmenī ir aktuāls jautājums par aizdomīgas izcelsmes naudas līdzekļu apkarošanu. Ja pastāv aizdomas, ka potenciālā kredītu devēja kapitāla izcelsme ir neskaidra vai tā īpašnieki ir ar raibu pagātni, labāk ar šādu partneri nesadarboties, jo saņemot aizdevumu no šāda finansētāja, var nākties atbildēt uz daudziem nepatīkamiem jautājumiem savai bankai, kur atrodas norēķinu konts, vai pat likumu uzraugošajām iestādēm. Tāpat jāuzmanās no aizdevējiem, kas nepievērš uzmanību saimniecības plānotajai naudas plūsmai un spējai atmaksāt kredītu, bet savu lēmumu piešķirt aizdevumu balsta tikai uz to, ka tam ir labs nodrošinājums. Pastāv iespēja, ka šāds aizdevējs var nebūt pretimnākošs saimniecības grūtību brīdī un realizēs savas ķīlas tiesības pirmo kavēto maksājumu vai kāda cita līguma punkta pārkāpumu gadījumā. Kopumā jāsecina, ka pēdējo divu gadu laikā situācija ar finansējuma pieejamību lauksaimniecības nozarē ir uzlabojusies. Taču lauksaimniekam ir jābūt gudram, lai orientētos visai raibajā piedāvājumā un izvēlētos sadarboties ar uzticamiem un kompetentiem aizdevējiem, kas ieinteresēti abpusēji izdevīgā ilgtermiņa sadarbībā.

Piemērs, kam jāpievērš uzmanība, lai neuzķertos tikai uz pliku procentu likmes solījumu.

Aizņēmuma summa: 20000

Periods: 6 mēneši

Aizdevējs 1 Aizdevējs 2
Gada procentu likme 8% 10%
Komisijas maksa 2% 1%
Ikmēneša administrēšanas maksa 100 Eur 0 Eur
Kopējās izmaksas (bez pamatsummas)
Procentu maksājums 800 1000
Komisijas maksa 400 200
Administrēšanas maksa 600 0
KOPĀ 1800 1200