Finanšu un juridiskās konsultācijas

Finanšu un juridiskās konsultācijas
Izmantojot uzkrāto pieredzi darbojoties lauksaimniecības uzņēmumu finansēšanas sfērā, kā arī banku sektorā, palīdzam zemniekiem rast abpusēji pieņemamus risinājumus ar kreditētājiem, lai:

  1. Piesaistītu kredītlīdzekļus jaunu projektu realizācijai;
  2. Sakārtotu esošās kredītsaistības, sastrukturizējot termiņus, nodrošinājumus un citus nosacījumus atbilstoši pašreizējās darbības vajadzībām;
  3. Pārfinansētu esošās saistības uz citu kredītiestādi, uz labākiem nosacījumiem.

Sagatavojam arī nepieciešamo finanšu informāciju, kas nepieciešama aizņemtā un investīciju kapitāla vai ES fondu līdzfinansējuma piesaistei.

Sniedzam juridiskos pakalpojumus:

  1. Veicot īpašuma iegādes darījumus.
  2. Pārstāvam zemnieku intereses attiecībās ar esošajiem vai potenciālajiem investoriem vai kreditētājiem.
  3. Konsultējam dažāda veida ikdienas saimnieciskās darbības līgumu slēgšanā.
  4. Sniedzot visa veida juridiskos pakalpojumus, kas saistīti ar uzņēmuma reģistrēšanu, izmaiņām, reorganizāciju u.c.