Piemērotākā finansējuma veida un finansētāja izvēle