Mūsu biznesā svarīga ir savstarpēja uzticēšanās

“AgroCredit Latvia” ir viens no biedrības “Mārupes uzņēmēji” ilggadīgiem biedriem, kas darbojas ļoti specifiskā finanšu biznesa nišā – lauksaimniecības kreditēšanā. Lai gan, kā joko pašā uzņēmumā, “lauksaimniecībā var paredzēt tikai to, ka neko nevar paredzēt”, uzņēmums veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Par biznesa īpatnībām un nākotnes plāniem Uzņēmēju Vēstis” sarunājās ar “AgroCredit Latvia” valdes priekšsēdētāju un dibinātāju Ģirtu Vinteru.

Pastāstiet galvenajos vilcienos, kas ir “Agrocredit Latvia” un ar ko tas nodarbojas?

 “AgroCredit Latvia” ir nebanku finansētājs, kas specializējas tieši lauksaimniecības jomā. Mēs finansējam dažādus klientus lauksaimniecības nozarē – gan graudkopības, gan piena lopkopības, gan dārzeņu audzēšanas jomās strādājošus uzņēmumus. “Agrocredit Latvia” ir dibināts pirms 11 gadiem zīmīgā datumā 11.11.11. un pandēmijas apstākļi pieregulēja, ka plašāk varējām nosvinēt nevis apaļo desmit, bet uzņēmumam raksturīgo vienpadsmit gadu jubileju.

Savā uzņēmuma nosaukumā esat īpaši izcēluši Latvijas vārdu. Vai savus pakalpojumus piedāvājat tikai Latvijas uzņēmumiem? Ja nē, tad kādās vēl citās valstīs attīstāt biznesu šobrīd vai plānojat to darīt nākotnē?

Šobrīd savu darbību esam attīstījuši tikai Latvijā, un tam var minēt vairākus iemeslus. Pirmkārt, Latvijas tirgus apjoms un pieprasījums pēc finansējuma mūsu nozarē ir bijis pietiekams, lai būtu izaugsmes iespējas visus šos gadus. Otrkārt, mēs piedāvājam nišas produktu, kurš varbūt ir nedaudz dārgāks nekā banku piedāvātais produkts, taču mēs veicam rūpīgu klienta vajadzību un iespēju izpēti, apzinām visus iespējamos finanšu riskus un tikai tad sniedzam piedāvājumu. Mūsu biznesā ļoti svarīga ir klienta iepazīšana un savstarpēja uzticēšanās.

Latvijas tirgū, kur labi pazīstam savu sektoru un ir vairāk pieejamas informācijas par potenciālajiem klientiem, kā arī nu jau ilgstoši finansiālās sadarbības partneri, jūtamies stabilāki un konkurētspējīgi. Esam pētījuši tirgus situāciju citās valstīs, bet pagaidām neesam pieņēmuši izšķirošo lēmumu. Taču neizslēdzam šo iespēju nākotnē.

Jūsu uzņēmums dibināts 2011. gadā, tātad nesen atzīmējāt 11 gadu jubileju. Šajos 11 gados pasaulē notikušas daudzas pārmaiņas, kas jūtami ietekmējušas arī uzņēmējus. Ko Jūs minētu kā šo 11 gadu lielākos sasniegumus un galvenās mācības?

Uzreiz jāatzīmē, ka ekonomiskā situācija kopējā tautsaimniecībā un lauksaimniecībā ir saistītas, taču nav identiskas. Piemēram, graudkopībā, kuru finansējam visvairāk, gada veiksmes vai neveiksmes ir atkarīgas pamatā no diviem faktoriem – laika apstākļiem, kas nosaka ražas apjomu, un graudu cenas biržā. Mūsdienu graudkopības specifika ir tāda, ka visus izaudzētos graudus ir iespējams biržā pārdot, vienīgais jautājums ir par cenu. Šajos 10 gados esam novērojuši visdažādākās abu faktoru kombinācijas un esam sapratuši, ka lauksaimniecībā var paredzēt tikai to, ka neko nevar paredzēt. Ir bijuši sliktāki gadi, kā 2017. un 2018., bet ir bijuši labi un pavisam labi ražas gadi. Taču finanšu sektorā šie 10 gadi ir bijuši pavisam atšķirīgi no iepriekšējiem periodiem. Vērojām izteiktu finansēšanas piedāvājuma samazināšanās tendenci, kuru noteica tādi faktori kā pēckrīzes (2008./09.) periodā banku pašu krasi pastiprinātās kreditēšanas prasības un sektora uzraudzības iestāžu noteiktie ierobežojumi. Lauksaimniecības nozarei šis finansējuma pieejamības samazinājums bija īpaši kritisks, jo garais lauksaimniecības produktu ražošanas cikls (pilnas ražas sezonas vai pat visa gada garumā) pieprasa daudzkārt lielākus finansējuma apjomus nekā citās tautsaimniecības nozarēs ierasts.

Vēl jāatzīmē, ka lielākā daļa lauksaimniecības uzņēmumu ietilpst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā, kam retos gadījumos ir iespējas piesaistīt kvalificētus speciālistus, kas spētu sagatavot finanšu dokumentāciju banku pieprasītajā apjomā un kvalitātē, īpaši ņemot vērā nozares sezonalitāti un attiecīgi nelīdzsvaroto ieņēmumu/izdevumu sadalījumu finanšu gada griezumā. Savukārt bankas nav ieinteresētas mainīt savu pieeju vai izdalīt papildu resursus šim apjomā ne tik būtiskajam klientu segmentam. Šo piedāvājuma trūkumu esam centušies aizpildīt un kopumā esam ļoti gandarīti par šajos gados paveikto. Mums ir stabils klientu portfelis un ar daudziem klientiem ir ilgstoša un produktīva sadarbība. Ar mūsu elastīgo pieeju ir izdevies arī atrisināt dažu klientu ļoti kritiskas biznesa situācijas, praktiski izglābt no bankrota un pamatlīdzekļu izsoles. Esam iemācījušies domāt radoši un izmantot visas savas profesionālās zināšanas, lai piedāvātu labāko risinājumu un samazinātu potenciālos riskus.

Jūsu uzņēmuma galvenā darbības joma ir lauksaimniecības uzņēmumu finansēšana. Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar ko šobrīd saskaras Jūsu klienti?

Es jau minēju kopējo finansējuma samazināšanās tendenci banku sektorā, kas aizsākās pēc 2008./09. gada krīzes un vēl pastiprinājās pēc pieaugošajām finanšu operāciju un kapitāla izcelsmes caurspīdīguma prasībām. Pēc 2017., 2018. gada sliktajām ražām daudziem lauksaimniecības uzņēmumiem nācās pārstrukturēt savus aizņēmumus, kas vēl vairāk samazināja banku interesi par šo nozari. Ja runājam par šodienu, tad jāatzīmē esošie un neskaidrie nākotnes ģeopolitiskie izaicinājumi, kas padara nākotnes biznesa rādītāju prognozēšanu īpaši izaicinošu. Tirgū ir ļoti liela nenoteiktība, un šis ir tas gadījums, kad tomēr tautsaimniecības problēmas samērā tieši ietekmē lauksaimniecību. Kā piemēru var minēt minerālmēslu cenas, kas ir pieaugušas apmēram piecas reizes, attiecīgi palielinot ražošanas pašizmaksu un nepieciešamo finansējuma apjomu. Jāatzīst, ka graudu cenām arī ir tendence pieaugt, taču ir palielinājusies šo cenu neprognozējamība un nepieciešamība klientiem arvien rūpīgāk izvērtēt savus graudu pārdošanas lēmumus un to potenciālās sekas.

Latvijā ir pieejama samērā plaša finansēšanas piedāvājumu izvēle. Kāpēc klientiem būtu jāizvēlas tieši jūsu uzņēmums?

Jā, pēdējos apmēram piecos gados iezīmējas jauna tendence – pieauga privāto un nebanku sektora interese par investīcijām, jo naudas līdzekļus uzglabāt bankā kļuva neizdevīgi, kā arī nebanku sektoram tika izvirzītas palielinātas prasības privātpersonu kreditēšanā, kas palielināja to interesi par uzņēmumu kreditēšanu.

Mūsu priekšrocības šajā situācijā ir vairākas – mēs ļoti labi pārzinām savu nozari, mūsu darbiniekiem ir ilgstoša darba pieredze finanšu sektorā un mēs ļoti rūpīgi izvērtējam klientus un pieņemam līdzsvarotus, profesionāli pamatotus lēmumus. Tā rezultātā mums ir ļoti maz tā saukto “slikto” kredītu, kas būtu jānoraksta un esam labvēlīgā finansiālā situācijā, lai piedāvātu konkurētspējīgu cenu savam pakalpojumam pretēji nozares jaunpienācējiem. Mums arī ir pieejami pietiekami finanšu resursi gan no mūsu Nasdaq izlaistajām obligācijām, gan no banku partneriem. Cita mūsu priekšrocība ir mūsu plašās zināšanas par klientiem, kas īpaši nepieciešamas problēmsituācijās, ja tādas rodas. Mēs vienmēr meklējam veidu, kā risināt problēmas, nekaitējot klienta biznesam, un attīstīt sadarbību

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedru lokā nav daudz lauksaimniecības uzņēmumu, bet varētu būt vairāki tādi interesenti kā es – kam īpašumā ir nonākusi lauksaimniecības zeme un būtu nepieciešama pragmatiska konsultācija par tās ilgtspējīgāko un ienesīgāko izmantošanas veidu. Vai šādas konsultācijas piedāvājat?

Mēs neuzņemtos konsultēt jautājumos, kuros mēs neesam speciālisti. Tāpēc neuzņemtos riskus Jums sniegt padomus lauksaimniecībā. Mēs arī nepiedāvājam konsultācijas kā atsevišķu pakalpojumu. Taču mēs intensīvi un labprāt konsultējam savus klientus finanšu jautājumos – kā strukturēt savu kopējo finansējuma portfeli, kādus projektus labāk finansēt bankā, kādus pie mums.

Kāpēc pievienojāties biedrībai “Mārupes uzņēmēji” – ko sagaidāt no biedrības un ko esat gatavi dot pretī?

Iemeslus varētu minēt vairākus – abi līdzdibinātāji esam mārupieši, tāpēc zināmam lokālpatriotismam te noteikti bija sava nozīme. Vēl esam ievērojuši, ka Mārupē parādās arvien vairāk un vairāk interesantu uzņēmumu, esam kādus arī iepazinuši un saņēmuši pozitīvus ieteikumus par biedrību. Uzskatām, ka ir svarīgi uzņēmējiem satikties, socializēties, dalīties ar pieredzi. Un vēl – mums ir arī dži klienti Mārupes novadā! Esam gatavi dalīties ar savu pieredzi gan finanšu instrumentu izmantošanas, gan uzņēmējdarbības jautājumos. Savos darbības gados esam palielinājuši izsniegto kredītu apjomu līdz 80 miljoniem eiro, kas ļauj mums domāt, ka protam piesaistīt finansējumus gan savam, gan tālāk klientu uzņēmumiem.