Graudkopības nozares finanšu izaicinājumi, riski un iespējas

Mēdz teikt, ka lauksaimniecībā vienīgā nemainīgā lieta ir tā, ka katrs gads ir savādāks un tāpēc prasa no saimniecībām atbilstošu pielāgošanos un kvalitatīvu operatīvo lēmumu pieņemšanu. Šī sezona pilnīgi noteikti nav izņēmums. Tādas cenu pārmaiņas, ko šobrīd novērojam gan izejvielu, gan produkcijas tirgos, pārskatāmā pagātnē nav notikušas. Īpaši pēdējos mēnešos karadarbības un tai sekojošo sankciju ietekmes rezultātā svārstības bijušas dramatiskas. Atsevišķām minerālmēslu produktu grupām cenas pieaugušas pat 4-5 reizes. Būtiski augusi degvielas cena. Graudkopjiem pozitīvā ziņa ir tā, ka arī graudu un rapšu cena biržā ir dubultojusies un joprojām saglabā pieauguma tendenci, tāpēc, iespējams, būs pat ieguvēji no šīs mainīgās tirgus situācijas. Taču saimniecībām šajos apstākļos jārēķinās ar vairākiem izaicinājumiem, kā arī jāizmanto iespējas:

Nepieciešams būtiski lielāks apgrozāmo līdzekļu apjoms

Ņemot vērā to, ka visu izejvielu cenas ir būtiski pieaugušas, protams, ir nepieciešami krietni lielāki finanšu līdzekļi lai apsētu un nomēslotu laukus, kā arī izmantotu augu aizsardzības līdzekļus. Kopējais nodrošinājuma apjoms, ko saimniecības var piedāvāt finansētājiem ir palicis nemainīgs, tāpēc sagaidāms, ka kredīti būs mazāk nodrošināti, kas, protams, atstās negatīvu ietekmi uz to pieejamību un cenu. Daudzām saimniecībām var pietrūkt apgrozāmie līdzekļi, lai pilnā apmērā realizētu sējas un mēslošanas programmu, kā rezultātā būs jāveic korekcijas plānā, iespējams, tuvākajās sezonās jāiztiek ar mazāku minerālmēslu apjomu.

Būtiski lomu finansējuma nodrošināšanā graudkopjiem spēlējuši izejvielu tirgotāji, kas nereti ļāvuši norēķināties par savām precēm sezonas beigās. Taču arī viņu finanšu iespējas ir ierobežotas un jaunajos cenu apstākļos, visticamāk nespēs vairs pilnā apmērā nodrošināt savu preču iegādes finansēšanu.

Palielinās saimniecību finanšu riska pakāpe

Vairākas reizes pieaugot izejvielu cenām, proporcionāli arī pieaug riski, kas saistīti ar neražas gadiem. Patreizējie aprēķini rāda, ka ņemot vērā to, ka būtiski pieaugusi ne tikai graudu pašizmaksa, bet arī cena, tad normālas ražības gadā saimniecību sagaidāmais finanšu rezultāts ir pozitīvs. Taču situācija var kļūt kritiska zemas ražības gados, ja ieņēmumi no graudu pārdošanas nebūs pietiekami, lai norēķinātos par lielāka apjoma saistībām, kas izveidojušās iepērkot “dārgās” izejvielas. Tas var iecirst pamatīgus robus saimniecību budžetos. Tādēļ šajos apstākļos saimniecībām būtu jādomā un jāmeklē iespējas šos ražības riskus maksimāli apdrošināt.

Ierobežota izejvielu pieejamība

Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas būtiski ietekmējušas šo valstu preču eksportu un iespēju norēķināties par šīm precēm. Tādēļ būs jāmeklē jauni tirgi un jāveido jaunas piegāžu ķēdes, lai Latvijas lauksaimniekus pilnvērtīgi nodrošinātu ar minerālmēsliem, augu aizsardzības līdzekļiem un degvielu. No tā, cik veiksmīgi izejvielu tirgotājiem izdosies pielāgoties jaunajai situācijai un pārorientēties, būs atkarīga šo izejvielu pieejamība un izcenojumi. Šī neskaidrā nākotnes situācija liek graudkopjiem jau tagad vasaras sākumā meklēt iespējas iegādāties izejvielas nākamajai sezonai, taču tas rada papildus spiedienu uz saimniecību naudas plūsmām.

Iespējamā pārtikas krīze pasaulē

Šobrīd vairākas organizācijas vērš uzmanību uz to, ka šogad gaidāms būtisks graudu eksporta apjomu kritums no Krievijas un Ukrainas, kas abas ir globāli vadoši spēlētāji graudu tirgū. Tas var veicināt pārtikas produktu nepietiekamību, īpaši attīstības valstīs. Mūsu graudu ražotājiem tas var dot vairākas iespējas. Pirmkārt, produkcijas trūkums, protams, atstāj pozitīvu iespaidu uz graudu cenu un pastāv liela iespēja, ka tā turpinās pieaugt. Otrkārt, lai nodrošinātu lielāku saražoto graudu apjomu, iespējams tiks mīkstināti kādi noteikumi, kas ierobežo graudkopju darbību, kas saistīti ar t.s. Eiropas zaļo kursu.

Tehnoloģiju attīstība

Dārgo izejvielu tirgus piespiež graudkopjus mācīties arvien efektīvāk izmantot jau pieejamās tehnoloģijas un apgūt un investēt arvien jaunās. Svarīgi lai minerālmēsli un augu aizsardzības līdzekļi tiktu izmantoti precīzi un tikai tajos apjomos, cik optimāli nepieciešams, pielietojot precīzās lauksaimniecības metodes.

 

Šajā situācijā saimniecībām ik uz soļa jāpieņem sarežģīti un pārdomāti lēmumi – kad un cik daudz izejvielas iepirkt, vai un kad fiksēt graudu cenas, kā optimāli sastrukturēt finansējuma struktūru, lai varētu realizēt visas saimniecības vajadzības, kā nodrošināties pret finanšu riskiem zemākas ražības gados. Tas cik, veiksmīgi saimnieki spēs rast atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem, noteiks Latvijas graudkopības kopējos rezultātus šajos ļoti mainīgajos un neskaidrajos tirgus apstākļos.