AgroCredit Latvia obligācijas tiek iekļautas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq paziņo, ka AgroCredit Latvia obligācijas tiks iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar 2016.gada 26.augustu.

Nasdaq Baltic Biržas pakalpojumu vadītāja un Nasdaq Riga vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne sveic AgroCredit Latvia ar pievienošanos regulētajam Baltijas vērtspapīru tirgum un apliecina, ka “AgroCredit Latvia ir kārtējais lieliskais piemērs kā nebanku finanšu iestāde rod efektīvu kapitāla piesaistes risinājumu caur vietējo finanšu tirgu”.

AgroCredit Latvia valdes priekšsēdētājs Ģirts Vinters: “Iekļaujot uzņēmuma obligācijas publiskajā apritē, paveras plašākas iespējas piesaistīt līdzekļus gan no privātajiem, gan institucionālajiem investoriem, vienlaikus sekmējot uzņēmuma caurspīdīgumu un uzticības pieaugumu no investoru puses.”

AgroCredit Latvia obligāciju emisijas kopējais plānotais apjoms ir 10 milj. EUR, kur vienas obligācijas nominālvērtība ir 5 000 EUR. Gada kupona likme ir 7%, ar procentu izmaksu reizi gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2026.gada 31.decembris.

DSC_3540 DSC_3539 DSC_3534 DSC_3525 DSC_3458 DSC_3521